"To blog-άκι μας"

"To blog-άκι μας"

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 επίσκεψη στο Σχολείο μας, του Πανεπιστημιακού καθηγητή κου Misturu Ohki, του κου Jean Noriyuki Nishiyama επίκουρου καθηγητή με έδρα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο του Κιότο της Ιαπωνίας και της κας Μουμτζίδου Αργυρώς Ειδική Επιστήμονας  του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Maine της Γαλλίας, Διδάκτορας στη Διδακτική των Γλωσσών, ειδική σε θέματα Πολυγλωσσίας.
     Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, οι συγκεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου παρακολούθησαν διδασκαλία πολυγλωσσίας από τους μαθητές και μαθήτριες του 2ου τμήματος της Ε’ τάξης. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία των εκπαιδευτικών Χρύσας Ταμίσογλου (δασκάλας του τμήματος) και Γιώργου Παπαδόπουλου (υποδιευθυντή). 


Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

                                              
                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Αγιασμός του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί
την          Τ Ρ Ι Τ Η   1 1     Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ      2 0 1 2
και           Ω Ρ Α        9 : 3 0  π. μ.
στην αυλή του συγκροτήματος.
Κατόπιν τα παιδιά θα μπουν στις τάξεις τους για μια πρώτη γνωριμία με τους δασκάλους τους
και για να παραλάβουν τα καινούρια τους βιβλία.
Το σχολείο μας όπως και το ολοήμερο θα λειτουργήσουν με πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012. Σας ευχόμαστε
                                    Κ Α Λ Η     Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η     Χ Ρ Ο Ν Ι Α !!!


                                                                                                  Από τη διεύθυνση