"To blog-άκι μας"

"To blog-άκι μας"

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Το μοντέλο B.Y.O.D. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

«Φέρτε τη δική σας συσκευή» (Bring Your Own Device - B.Y.O.D.)  
ή  ακόμα το λένε και…  «φέρτε  τη δική σας τεχνολογία» (B.Y.O.T),  τις δικές σας συσκευές  τηλεφώνου (B.Y.O.P.), ή ακόμα «φέρτε  το δικό σας υπολογιστή» (B.Y.O.P.C.).
Σκοπός του  μοντέλου αυτού είναι οι εκπαιδευτικοί και όσοι μαθητές το επιθυμούν, να μπορούν να φέρουν  προσωπικές  κινητές ΙΤ συσκευές (laptops, tablets, smartphones κτλ) στο χώρο του σχολείου, και να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και σε εφαρμογές που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών μέσα στη σχολική τάξη, με τελικό στάδιο τη χρήση των συσκευών αυτών από όλους όσους βρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Σε ορισμένα μοντέλα BYOD παρέχονται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές οι κινητές ΙΤ συσκευές για αξιοποίηση.
Με βάση το μοντέλο αυτό, οι μαθητές/τριες μπορούν να φέρουν στο σχολείο τις παραπάνω συσκευές που θα τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μέσα στην τάξη και με την παρουσία του εκπαιδευτικού.
Ο όρος  χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την εφαρμογή της ίδιας πρακτικής και σε εργαζόμενους που χρησιμοποιούν προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές στο χώρο της εργασίας τους. 
Αυτές τις μέρες παρόμοια έρευνα διενεργείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr) και έχει ως σκοπό να καταγράψει την γνώμη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την εισαγωγή του μοντέλου “Φέρτε τη συσκευή σας”  Bring Your Own Device (B.Y.O.D.) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Οι έρευνες σήμερα έχουν δείξει ότι τα σχολεία δεν είναι σε θέση  να σταματήσουν τους μαθητές τους, από την χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στο χώρο του σχολείου. Και όσο ανεβαίνει η βαθμίδα εκπαίδευσης, η χρήση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Κάποιες έρευνες  αναφέρουν αύξηση της συμμετοχικότητας από τους μαθητές. Σήμερα, πιστεύετε ότι, το BYOD, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να είναι πιο ευέλικτοι, συμμετοχικοί, παραγωγικοί και να ανεβάσει το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία της γνώσης. Άλλες έρευνες πάλι, λένε, ότι αυξάνει το ηθικό των μαθητών και την ευκολία με τη οποία χρησιμοποιούνται οι δικές τους συσκευές και καθιστά το σχολείο να μοιάζει με μία ευέλικτη και ελκυστική κυψέλη.  Πολλές έρευνες εκφράζουν την άποψη  ότι το  B.Y.O.D. μπορεί ακόμη και να είναι ένα μέσο για την προσέλκυση νέων ενδιαφερόντων από τους μαθητές.


Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, εφαρμόζουμε πιλοτικά το μοντέλο αυτό, σε επιλεγμένες τάξεις, με σκοπό να αποκτήσουμε εμπειρία και γνώση, ως προς την εφαρμογή του.