"To blog-άκι μας"

"To blog-άκι μας"

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική ... και γέφυρες στεριώνει

Η παρουσίαση στο σχολείο της Μαριούπολης

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική ... και γέφυρες στεριώνει

video

Τα πρώτα βήματα της συνεργασίας μας με σχολείο, στη Μαριούπολη της Ουκρανίας,  στο οποίο  διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.